Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233

Ατλας του αρχαίου κόσμου

Adams, Simon, 1955-

Ατλας του αρχαίου κόσμου - Αθήνα Πατάκης 2007 - 48σ. εικ. 30εκ. - Βιβλία γνώσεων .

Μετάφραση του : The Kingfisher Atlas of the Ancient World Περιέχει ευρετήριο

9601621890


Γεωγραφία, Αρχαία--Χάρτες
Πολιτισμός, Αρχαίος--Χάρτες
Αίγυπτος--Περιγραφή και Γεωγραφία
Ελλάδα--Περιγραφή και Γεωγραφία
Αφρική--Περιγραφή και Γεωγραφία
Ινδία--Περιγραφή και Γεωγραφία
Κίνα--Περιγραφή και Γεωγραφία
Αμερική--Περιγραφή και Γεωγραφία
Αυστραλία--Περιγραφή και Γεωγραφία

Πολιτισμός Χάρτες Αυστραλία Νότια Αμερική Βόρεια Αμερική Αρχαία Κίνα Αρχαία Ινδία Αρχαία Αφρική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ευρώπη Αρχαία Αίγυπτος Γεωγραφία Αρχαίος κόσμος

913 ADA