Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233
Δικαίου, Ελένη,

Ο Πόλεμος στην Τροία - 2η εκδ. - Αθήνα Πατάκης 2003 - 30σ. 30εκ. - Βιβλία με πολύχρωμη εικονογράφηση Σαν παραμύθι Από την ελληνική μυθολογία .

9601606327


Μυθολογία, Κλασική

Τρωϊκός πόλεμος Μυθολογία

292.08 ΔΙΚ