Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233

Ο Κλασικός κόσμος

Strong, Donald E.

Ο Κλασικός κόσμος - Αθήνα Αθήνα Χρυσός Τύπος Φυτράκης 1967 1967 - 170σ. εικ. 27εκ. - Παγκόσμιος Ιστορία Τέχνης 3 .

Περιέχει βιβλιογραφία, ευρετήριο


Τέχνη--Ιστορία
Ελληνική γλυπτική
Τέχνη, Ελληνική
Ελληνική αρχιτεκτονική
Τέχνη, Ελληνιστική
Τέχνη, Ρωμαϊκή
Αρχαία τέχνη

Αρχαία Ελλάδα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ετρούσκοι Ζωοφόρος της Περγάμου ελληνιστική τέχνη αρχαϊκή τέχνη αρχιτεκτονική ιωνικός πολιτισμός Κόρη Κούρος αγγειογραφεία ελληνική γλυπτική γλυπτική πόλεις-κράτη εποχή χαλκού ελληνικός πολιτισμός ρωμαϊκή τέχνη ελληνική τέχνη ιστορία κλασική τέχνη τέχνη

700.9 STR