Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233

Κοινωνική ιστορία της τέχνης Προϊστορικοί χρόνοι, Αρχαία Ανατολή, Ελλάδα, Ρώμη, Μεσαίωνας

Hauser, Arnold

Κοινωνική ιστορία της τέχνης Προϊστορικοί χρόνοι, Αρχαία Ανατολή, Ελλάδα, Ρώμη, Μεσαίωνας - Αθήνα Κάλβος χ.χ. - 4 τ. 17 εκ.

Τόμος 1/4 του έργου: Κοινωνική ιστορία της τέχνης

Η βιβλιοθήκη έχει τον τόμο 1, 2 και 3


Τέχνη--Ιστορία
Αρχαία τέχνη
Τέχνη, Μεσαιωνική

Ρώμη Ελλάδα γοτθική τέχνη φεουδαλισμός Μεσαίωνας ελληνιστική εποχή κλασική τέχνη αρχαία Ανατολή ιστορία τέχνη

709 HAU