Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233

Κωνσταντινούπολη από τον Χριστιανισμό στο Ισλάμ

Freely, John, 1926-

Κωνσταντινούπολη από τον Χριστιανισμό στο Ισλάμ - Αθήνα ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ 2001 - 429σ. 24εκ. - Σελίδες της ιστορίας .

9608202272


Ελλάδα - Ιστορία - 1453-
Ελλάδα - Ιστορία - 323-1453

Βυζάντιο Αλωση Ιστορία Κωνσταντινούπολη

938.312 FRE