Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233

Ξενοδοχείο Ιρις

Ogawa, Yōko, 1962-

Ξενοδοχείο Ιρις Γυόκο Ογκαούα; μετάφραση από τα Ιαπωνικά Παναγιώτης Ευαγγελίδης - Αθήνα Άγρα c2004 - 270 σ. 21 εκ.

Το αντίτυπο της Κεντρικής είναι δωρεά (2013)

Μετάφραση του : Hotel Iris

9603255289

Ιαπωνικό μυθιστόρημα