Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233

Μονέ

Gavioli, Vanessa

Μονέ κείμενα Vanessa Gavioli ; εισαγωγή Jose Jimenez - Αθήνα : Η Καθημερινή, c2006 - 189 σ. φωτ. 18 εκ. - Μεγάλοι ζωγράφοι / Η Καθημερινή ; 18 Βιβλιοθήκη τέχνης / Η Καθημερινή .

Ειδική έκδοση για την εφημερίδα " Η Καθημερινή"

Περιέχει βιβλιογραφία

9789607945969


Monet, Claude 1840-1926


Ζωγράφοι--Γαλλία

759.4