Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233

Αντίσταση

Bechara, Souha

Αντίσταση δέκα χρόνια στο Γκουαντάναμο του Λιβάνου Souha Bechara με την συνεργασία του Ζιλ Παρί - Αθήνα : Ηλέκτρα, 2004. - 246 σ. 21 εκ. - Μαρτυρίες / Ηλέκτρα .

Το αντίτυπο με αρ.barcode 0000062314 είναι δωρεά (2015)

9608834031


Πολιτικοί κρατούμενοι--Λίβανος
Αραβοϊσραηλινή διένεξη


Λίβανος--Ιστορία--Προσωπικές αφηγήσεις--1982-1985, Ισραηλινή εισβολή

956.92