Τηλέφωνο: (+30) 2310 423233

Οι άθλοι του Ηρακλής

Κεσόπουλος, Αριστείδης,

Οι άθλοι του Ηρακλής κείμενα Αριστείδης Κεσόπουλος ; εικονογράφηση Φώτης Πεχνλιβανίδης - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Μαλλιάρης - Παιδεία, 2003. - 46, [17] σ. εικ. 20 εκ. - Ελληνική μυθολογία για μικρά παιδιά / Μαλλιάρης - Παιδεία .

9602395028 9789602395028


Ηρακλής (Ελληνική μυθολογία)--Βιβλία για παιδιά--Βιβλία για παιδιά

292.08